עיתים

תרומה לעיתים

"ומפעל זה כרוך בהוצאות מרובות... והנני להמליץ עליהם שמעשיהם לש"ש ומפעל זה חשוב מאוד... וכל המסייע יתברך ממקור הברכות על זכותו במצוה זו." (מתוך מכתבו של הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א)

מסגרת הפעילות של "עיתים" רבה ומגוונת ומצריכה משאבים כלכליים רבים, לפעילות השוטפת ולהרחבת הפעילות.


הנך מוזמן להצטרף להחזקת המפעל הגדול הזה

ניתן לתרום ל"עיתים" במגוון אפשרויות:

(לעמותה אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה)

תודה שתרמת לעיתים!