עיתים

אודותינו

זה עשרות שנים שעולם התורה בארץ הקודש גדל ופורח, קול התורה נשמע ברמה, רבבות עמלי תורה שוקדים יום יום על דלתות היכלי התורה ובישיבות שואפים כולם אל המטרה הנעלה של "והגית בו יומם ולילה" כפשוטו.

דא עקא, שמתוך מציאות זו נוצר חוסר הכוונה רוחנית לאלו שהדבר לא עלה בידם. אם בעבר הרחוק, אדם עסק לפרנסתו ביום, ובהגיע עת ערב, פנה לבית המדרש וקבע עיתים לתורה. במציאות היום שציבור בוגרי הישיבות פורח וגדל, נוצרה קבוצה גדולה של בוגרי ישיבות שיצאו לעולם הפרנסה, ללא הרגל לקבוע עיתים לתורה עד שפעמים עוברות שנים ללא שלמדו ולו דף גמרא אחד... דבר שההשפעה הרוחנית שלו היא על כל בני הבית.

במקביל וכפועל יוצא מכך, מתוך ציבור בוגרי הישיבות היוצאים למלאכתם, המשתדלים לטפח את עולמם הרוחני שלהם, של ילדיהם ובני ביתם, נתקלים בקשיים רבים. אין להם בתי מדרש או קהילות שנותנות להם את הכבוד ואת המסגרות שתומכות בהתמודדות של כל אחד. בנוסף הם נתקלים בקשיים בקבלת ילדיהם למוסדות הלימוד ובתי הספר, דבר המטפח תחושות ניגוד וריחוק.

וכך מבלי משים לב, נולדה תופעה כואבת, בה מתרחקים אלפי משפחות מעולם התורה והישיבות.

כמענה למציאות זו, נולד הרעיון הגדול, של יצירת רשת בתי מדרש הפעילים בשעות הערב שבה יקבעו עיתים לתורה, ילמדו גמרא, ישמעו שיעור בהלכה למעשה מפי מוצי"ם מוסמכים ובה ימצאו את ההכוונה הרוחנית בכל נושא, אם בהלכה ואם בהשקפה.

בסייעתא דשמיא, ובברכתו ועידודו של הגאון הגדול ר' דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה, זכינו להקים את רשת בתי המדרש "עיתים" המיועד לציבור בוגרי ישיבות נשואים שיצאו לשוק העבודה. בית המדרש מיועד לצעירים נשואים בגילאי 25-35. מסגרת הלימוד היא בחברותות כפי ההרגל מהישיבה, לפי הספק שבועי ומיועדת דווקא לציבור צעיר, כדי שיקבעו עיתים לתורה משלב זה בחייהם, ויבנו את עולמם הרוחני, ובכך יקנו קניין בדבר, שזה יהיה חלק בלתי נפרד ממסלול חייהם, ובדרך זו הם בונים את ביתם ועתידם.

בנוסף מתקיימים במסגרת בית המדרש מגוון שיעורים.

  • פעם בשבוע, שיעור על הנלמד במהלך אותו השבוע.
  • שיעורים קבועים בהלכה מהגאון רבי אופיר מלכה שליט"א.
  • שיעורים קבועים בהשקפה ואמונה מהרה"ג ר' מרדכי נויגרשל שליט"א.
  • הרצאות, שיחות מוסר וחיזוק מפי מרצים ידועי שם.

מטרתנו בהקמת רשת בתי המדרש "עיתים", היא לספק לכל יחיד שיוצא לעבוד, בית מדרש שבו יקבל את הכלים לבנות את עצמו כאדם העמל לפרנסתו מתוך לימוד התורה, קביעת עיתים לתורה וכבוד ללומדיה. וכן שימצא במקום חברים וקהילה תומכת שהמאחד בינם הוא לימוד התורה.

לשם הגברת המוטיבציה בקרב חברי בית המדרש "עיתים" ולאחר מחשבה והתייעצות עם הגאון הגדול ר' דוד כהן שליט"א, פיתחנו מנגנוני עידוד מגוונים, המוענקים לחברי "עיתים" במשך תקופת הצטרפותם הראשונה. כשהמטרה היא שבתקופה זו שבה יסיים כמה מסכתות, בבית מדרש שמכבד אותו עם חברותא כלבבו, ירכוש הרגל לקבוע יום יום עיתים לתורה והרגל זה יהפוך לקניין של קבע לכל חייו, ובזו הדרך ישמר את נפשו, ביתו וצאצאיו כבני תורה ואוהבי התורה ולומדיה.

כיום ברוך השם, ישנם עשרות רבות של לומדים כן ירבו, כאשר היעד הוא הרחבת ספסלי בית המדרש בעוד עשרות ומאות לומדים חדשים עד להשלמת המהפכה.

כמובן שפעילות זאת, מצריכה משאבים כלכליים רבים ולשם כך אנו פועלים רבות לגיוס כספים למען מטרה נעלית זו. להמשך והרחבת פעילותנו נשמח לקבל את תרומתך כאן.