עיתים

עיתים

רשת בתי מדרש לקובעי עיתים לתורה

"אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה..." (שבת לא.)

עיתים - מי אנחנו?

"עיתים" (שע"י עמותת שאילת יוסף) פועלת ליצירת רשת בתי מדרש הפעילים בשעות הערב שבהם יוכל כל אדם העוסק למלאכתו בשעות היום לקבוע עיתים לתורה בשעות הערב. בבתי מדרש אלו לומדים דף גמרא בחברותא, שומעים שיעור בהלכה למעשה מפי מוצי"ם מוסמכים ומקבלים הכוונה רוחנית בכל נושא.

מטרתנו בהקמת רשת בתי המדרש "עיתים", היא לספק לכל יחיד שיוצא לעבוד, בית מדרש שבו יקבל את הכלים לבנות את עצמו כאדם העמל לפרנסתו מתוך לימוד התורה, קביעת עיתים לתורה וכבוד ללומדיה. וכן שימצא במקום חברים וקהילה תומכת שהמאחד בינם הוא לימוד התורה.

כיום לאחר פעילות של כשנתיים, ברוך השם ישנם עשרות רבות של לומדים כן ירבו, כאשר היעד הוא הרחבת ספסלי בית המדרש בעוד עשרות ומאות לומדים חדשים. לקריאה נוספת

הגלריה שלנו